Stel cookie voorkeur in

Bewegingsonderwijs

Bewegen is gezond!

Zoals op de meeste scholen wordt ook op de Sterredans voldoende aandacht besteed aan lichaamsbeweging voor alle kinderen. De kinderen krijgen één keer per week gymles, soms met hulp van een stagiaire. De kleuters krijgen twee keer in de week op een leuke speelse wijze bewegingsles. 

Het is belangrijk dat de kinderen hier zelf plezier aan beleven, en zich er prettig bij voelen. De lessen kunnen uit sport of spel bestaan, of uit materiaallessen waarbij klimrekken, rekstokken of andere attributen worden gebruikt.