Stel cookie voorkeur in

Onderbouw

Groep 1/2

In de onderbouwgroepen 1/2 wordt gewerkt met basisontwikkeling.

 • Basisontwikkeling
  Basisontwikkeling is een werkplan voor de onderbouw, gebaseerd op de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs. In de onderbouw gaat het erom een brede basis voor ontwikkeling te leggen. Voorwaarde om tot ontwikkeling te komen is dat kinderen goed in hun vel zitten, beschikken over voldoende zelfvertrouwen en nieuwsgierig zijn naar de wereld om hen heen.
 • Activiteiten
  Betekenisvolle en ontwikkelingsbevorderende activiteiten vormen de kern van ons thematisch onderwijs in de onderbouw: spel- en constructieve activiteiten, gesprekken, lees-, schrijf- en rekenwiskunde activiteiten.
 • Rol leerkracht
  De leerkracht is soms deelgenoot van de activiteiten van de kinderen en kan op die manier helpen om de activiteiten betekenisvoller en interessanter te maken. In de begeleiding van kinderen gaat het met name om doelen als kunnen samenwerken, initiatieven nemen, plannen maken, kunnen communiceren en met symbolen om kunnen gaan.

Groep 3/4

 • Nadruk op leren lezen, schrijven en rekenen
  In de onderbouwgroepen 3/4 ligt de nadruk op het leren lezen, schrijven en rekenen. Het aanvankelijk leesonderwijs start aan het begin van het schooljaar. De methode die de Sterredans hanteert  is er op gebaseerd dat kinderen al heel snel op hun eigen niveau leesstof aangeboden krijgen. Voor het reken-,  lees- en schrijfonderwijs gebruikt de school methodisch materiaal.