Stel cookie voorkeur in

Jenaplan

De naam Sterredans is gekozen om aan te geven dat alle kinderen sterren zijn met hun eigen identiteit. Zij staan niet alleen, maar bewegen voortdurend om elkaar heen als in een dans. Dans wil ook aangeven dat we kunstzinnige vorming heel belangrijk vinden.

Centraal staat de eigenheid van elk kind waarna we de verschillen die er zijn tussen mensen tot uitgangspunt nemen. Dit heeft consequenties voor de manier waarop de opvoeding en het onderwijs inhoud en vorm krijgt. Het Jenaplan is een onderwijsconcept dat de verbinding legt tussen theorie en praktijk. De theorie is het resultaat van het nadenken over mensbeeld, samenleving, opvoeding en onderwijs. Het gaat dan onder andere over de volgende vragen:

  • In het onderwijs vorm je jonge mensen tot een persoonlijkheid. Wat is dan je gewenste mensbeeld?
  • In het onderwijs vorm je jonge mensen om hen een goede plek te laten vinden in de maatschappij. Hoe ziet je beeld van maatschappij en samenleving er dan uit?
  • In die maatschappij voed je jonge mensen op. Wat zijn dan je opvoedingsdoelen?
  • Op een Jenaplanschool (de Sterredans) geef je onderwijs. Welke doelen, lesinhoud, leermiddelen en organisatievormen gebruik je daarbij?

Het team van de Sterredans onderschrijft de twintig basisprincipes Jenaplan. Deze basisprincipes zijn het uitgangspunt voor alle antwoorden op bovenstaande vragen. Wij toetsen nieuwe ontwikkelingen en plannen aan deze basisprincipes.

 

Links

  • Nederlandse Jenaplan Vereniging - NJPV