Stel cookie voorkeur in

Schoolgids en folder

Jenaplanschool de Sterredans informeert u in deze schoolgids over allerlei zaken die met de school te maken hebben. Deze gids geeft aan waar de Sterredans voor staat, zodat u weet waar u onze school op kunt aanspreken. U vindt informatie over de inrichting en de resultaten van het Jenaplanonderwijs, over de speciale leerlingenzorg die de Sterredans biedt en over de manier waarop ouders bij de school en haar onderwijs betrokken zijn.

Gaat uw kind over niet al te lange tijd naar de basisschool? Moeten uw kinderen van school veranderen, omdat u gaat verhuizen? Zoekt u misschien een school die beter bij uw kind past? Deze gids is geschreven om u te helpen bij uw schoolkeuze.

Wat staat er in deze schoolgids?

Globaal treft u informatie aan over:
 • De opzet van ons onderwijs.
 • De zorg voor de kinderen.
 • De resultaten van ons onderwijs.
 • Het team.
 • Wat van ouders wordt verwacht en wat ouders van de school kunnen verwachten.

De schoolgids bestaat uit twee gedeelten:

 • Eerste gedeelte
  Inhoudelijke informatie over het onderwijs en de organisatie op onze school.
 • Tweede gedeelte
  Praktische informatie rond allerlei wetenswaardigheden zoals schooltijden, vakanties en contactgegevens.
  Dit deel wordt jaarlijks aangepast aan de actualiteit van een nieuw schooljaar; het eerste deel wordt op onderdelen gewijzigd als er veranderingen zijn rond inhoud en organisatie.

Wij stellen uw opmerkingen, aanvullingen en suggesties zeer op prijs!

Het team van de Sterredans