Stel cookie voorkeur in

Jeugdgezondheidszorg GGD (JGZ)

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten doen dit samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van leerkrachten en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding.


Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar
- indien van toepassing voor school -

De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de klas voor een onderzoek. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is eerder onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op.


Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar

Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.
De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen gesprekje, meet en weegt het kind en onderzoekt of het kind goed ziet en hoort. Bij 10/11-jarigen is er alleen een gehooronderzoek als daar een reden voor is. Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan.
Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het moment dat de uitnodiging is ontvangen.
Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Liever geen onderzoek?

Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.

Inentingen voor kinderen van 9 en 12 jaar

In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR).
Op 12-jarige leeftijd ontvangen meisjes een uitnodiging voor een prik tegen baarmoederhalskanker (HPV). Nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen.

Samenwerking

Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met de ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is.

Contact

Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak of meer informatie? Neem dan contact met ons op. U kunt de medewerkers van de GGD op uw school rechtstreeks mailen.

Team Jeugdgezondheidszorg 2019 (pdf)

Links

  • www.ggdgelderlandzuid.nl
    Onder ‘Jeugd & Opvoeden’ staat veel informatie voor ouders. U vindt hier informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen . Luizen, pesten, mediaopvoeding…neem eens een kijkje!
  • www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl
    Op deze site staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, social mediagebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.