Stel cookie voorkeur in

Oudervereniging: ouderraad

Oudervereniging

De ouders van de Sterredans zijn georganiseerd binnen de oudervereniging (OV). Statuten en reglement liggen op school ter inzage. In de statuten is vastgelegd dat ouders van kinderen op de Sterredans niet automatisch lid zijn van de vereniging. U kunt zich doormiddel van een aanmeldingsformulier aanmelden. 

Ouderraad

Een afvaardiging van de groep contactouders vormt de ouderraad (OR). Zij vergaderen over de gang van zaken op school. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging

Contact

E-mail: ouderraad@sterredans.nl

Voorzitter: Nadja Joosen
Secretaris: Sjoerd Schwering
Penningmeester: Floris Udink ten Cate

Overige OR-leden:
Wendy Jansen
vacatures