Stel cookie voorkeur in

Oudervereniging: ouderraad

Oudervereniging

De ouders van de Sterredans zijn georganiseerd binnen de oudervereniging (OV). Statuten en reglement liggen op school ter inzage. In de statuten is vastgelegd dat ouders van kinderen op de Sterredans niet automatisch lid zijn van de vereniging. U kunt zich doormiddel van een aanmeldingsformulier aanmelden. 

Ouderraad

Een afvaardiging van de groep contactouders vormt de ouderraad (OR). Zij vergaderen over de gang van zaken op school. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging

Contact

E-mail: ouderraad@sterredans.nl

Voorzitter: Nadja Joosen
Secretaris: Sjoerd Schwering
Penningmeester: Maurice van der Vorst

Overige OR-leden:
Floris Udink ten Cate
Ilse Vesters
Terissa van Rossum
Wendy Jansen-van Tuijl
vacatures

Vergaderdata

  1. maandag 26 augustus 2019
  2. maandag 30 september 2019
  3. maandag 18 november 2019
  4. maandag 10 februari 2020
  5. maandag 20 april 2020
  6. maandag 25 mei 2020