Stel cookie voorkeur in

Oudervereniging: ouderraad

Oudervereniging

De ouders van de Sterredans zijn georganiseerd binnen de oudervereniging (OV). Statuten en reglement liggen op school ter inzage. In de statuten is vastgelegd dat ouders van kinderen op de Sterredans niet automatisch lid zijn van de vereniging. U kunt zich doormiddel van een aanmeldingsformulier aanmelden. 

Ouderraad

Een afvaardiging van de groep contactouders vormt de ouderraad (OR). Zij vergaderen over de gang van zaken op school. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging

Contact

E-mail: ouderraad@sterredans.nl

Voorzitter: Sjoerd Schwering
Penningmeester: Maurice van der Vorst

Overige OR-leden:
Janneke Hermans
Wendy Jansen-van Tuijl
Nadja Joosen
Floris Udink ten Cate
Ilse Vesters
vacatures

Vergaderdata

  1. maandag 31 augustus 2020
  2. maandag 14 september 2020
  3. maandag 5 oktober 2020
  4. maandag 16 november 2020
  5. maandag 22 februari 2021
  6. maandag 22 maart 2021
  7. maandag 19 april 2021