Stel cookie voorkeur in

Buitenschoolse opvang: KION

Vanaf 1 augustus 2007 is het schoolbestuur verplicht om buitenschoolse opvang te organiseren wanneer ouders daarom vragen. De verplichting komt onder andere voort vanuit het belang dat wordt gehecht aan het toenemen van deelname aan het arbeidsproces, met name door vrouwen, in verband met de vergrijzing van de Nederlandse bevolking.

Wat is buitenschoolse opvang?

Buitenschoolse opvang is opvang vóór en na schooltijd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De kinderen kunnen er vijf werkdagen per week en 52 weken per jaar voor- en na school terecht, ook tijdens vakanties en op studiedagen van de basisschool. Een professionele groepsleiding zorgt ervoor dat kinderen zich prettig en op hun gemak voelen. Tijdens de opvang worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor en met de kinderen.

De buitenschoolse opvang moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Het schoolbestuur, de Stichting Sint Josephscholen, heeft de organisatie van de buitenschoolse opvang uitbesteed aan een professionele kinderopvangorganisatie: KION.

Links