Stel cookie voorkeur in

Klachtenregeling: voor ouders, leerkrachten én kinderen

Overal waar mensen samenkomen, samenleven en samenwerken gaat er wel eens iets mis. De Sterredans zal hier geen uitzondering op zijn. Meestal zal het onderling opgelost kunnen worden, maar soms is er iets meer aan de hand en dan is het goed om te weten dat de Sterredans over een uitgebreide klachtenregeling beschikt; bedoeld voor ouders, leerkrachten én kinderen.

Verschillende soorten klachten/misstanden

De regeling maakt onderscheid tussen vier verschillende soorten klachten/misstanden: klachten van onderwijspedagogische aard, schoolorganisatorische aard, klachten over machtsmisbruik en als laatste (in hele ernstige gevallen) bij een (vermeend) zedendelict.

 • Onderwijspedagogisch
  Bij klachten van onderwijspedagogische aard kun je denken aan klachten over: het begeleiden van kinderen en ouders, het beoordelen van kinderen, toetsen, straffen, belonen enz.
  Heb je als ouder of als kind een klacht op onderwijspedagogisch vlak, dan is de eerst aangewezen persoon om deze klacht mee te bespreken de leerkracht. Kom je er met hem of haar niet uit dan kun je naar de bouwcoördinator. Hierna komen de schoolleiding, het bestuur en als de laatste de klachtencommissie in beeld.
  Voor deze laatste commissie is de Sterredans aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (meer informatie is te verkrijgen bij de interne vertrouwenspersonen).

 • Schoolorganisatorisch
  Klachten van schoolorganisatorische aard zijn klachten over schooltijden, vrije dagen, schoonmaken, overblijven, vakanties enz.
  Deze klachten kun je in eerste instantie kwijt bij de schoolleiding. Hierna kun je naar het bestuur en de klachtencommissie.

 • Machtsmisbruik
  Denk bij machtsmisbruik binnen de schoolsituatie aan pesten (fysiek, psychisch, digitaal), geweld, discriminatie en seksuele intimidatie.
  Voor dit soort klachten is de interne vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt. Hierna volgen schoolleiding, externe vertrouwenspersoon, bestuur en klachtencommissie.
  Bij ernstige klachten zal de interne contactpersoon overigens direct adviseren om contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze laatste persoon is arts en werkt bij de GGD als vertrouwensarts voor meerdere basisscholen in Nijmegen en omgeving.

 • (Vermeend) zedendelict
  Wanneer er sprake is van een (vermeend) zedendelict is het advies om onmiddellijk contact op te nemen met de interne contactpersoon. Hij/zij weet welke stappen er gezet moeten worden en welke personen/instanties geïnformeerd dienen te worden.

Contact

Interne vertrouwenspersonen
 • Ellen Schuilenga (leerkracht)
  Maandag t/m woensdag aanwezig
 • Froukje Weidema (ouder)
  Schoudercom: interne vertrouwenspersoon
 
Externe vertrouwenspersoon
Klachtenregeling buiten school