Stel cookie voorkeur in

Verlof en verzuim

Bijzondere redenen

Slechts om bijzondere redenen kan vrijaf gegeven worden. Daaronder wordt verstaan: sterfgeval in naaste familie, ernstige ziekte van ouder(s), huwelijk van naaste familie, jubileum van naaste familie.

Het is dus niet zo dat een kind 'recht' heeft op verlofdagen. Dit wordt weleens gesuggereerd door reisbureaus en dergelijke.

Vakantie, vervroegd afreizen etc. zijn geen door de wet genoemde bijzondere redenen. Hiervoor kan dus geen verlof gegeven worden; dit geldt ook voor de laatste schooldag voor een vakantie.

 

De schoolleiding is verplicht ongeoorloofd verzuim aan de ambtenaar leerplichtzaken door te geven.

 

Extra vakantieverlof: zeer uitzonderlijke gevallen

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan extra vakantieverlof worden toegekend, bijvoorbeeld  in verband met de specifieke aard van het beroep van een van de ouders. Een verzoek hiertoe moet minimaal 2 maanden tevoren aan de directeur van de school worden voorgelegd.