Stel cookie voorkeur in

Eco-Schools

22-11-2018

"Eco-Schools helpt om afzonderlijke projecten onder één vlag te brengen en bevordert daarmee een integrale aanpak van duurzaamheid op school (‘whole-school approach’). Eco-Schools streeft ernaar dat de aandacht voor duurzaamheid is ingebed in het onderwijs, de organisatie en de omgeving van de school." 
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.eco-schools.nl.

Op de Sterredans zijn we weer gestart met het eco-team. Dit jaar werken Luus, Marcus, Jurre, Pyke, Aster, Tjebbe, Ruben en Siebren samen aan plannen om van de Sterredans een echte Eco-School te maken. Ook heeft een grote groep ouders zich aangemeld om deel te nemen aan het Eco-ouderteam. Samen zullen zij plannen maken om de Sterredans duurzamer te maken.

Het eerste plan wordt uitgevoerd, want vanaf maandag 26 november is het een afvalloze week. Er zullen één week geen prullenbakken op school staan. Al het afval dat kinderen overhouden na de eet- en drinkmomenten zal mee naar huis gaan. Het Eco-team is bij elke groep gaan uitleggen waarom we dit doen. Weet u waarom we dit doen? Na deze week zal het Eco-team verslag doen van het effect en de resultaten. 

Wij houden u op de hoogte!  

Namens het eco-team,
Janneke Janssen, bovenbouwcoördinator