Jenaplanschool De Sterredans

Welkom

Met plezier naar school


Jenaplanschool de Sterredans ligt op een prachtige locatie in Nijmegen-Oost. De school staat aan de rand van de stuwwal in een prachtige omgeving aan de Ubbergseveldweg.

Kinderen gaan gemiddeld acht jaar naar een basisschool. Acht belangrijke jaren, waarin ze een schat aan ervaringen en kennis opdoen. Ze ontwikkelen zich van de vierjarige in het geborgen kleuterlokaal tot de twaalfjarige schoolverlater die zelfstandig de overstap naar het voortgezet onderwijs maakt.

Het team van de Sterredans werkt aan een schoolklimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat de school een plek is waar ze zich veilig voelen. Pas als uw kind zich veilig voelt, kan het zich volledig ontplooien.

U bent welkom op de Sterredans!
Team Sterredans

Schoolwijzer 2022:
Plaatsingsbrief ontvangen?

Uw reactie per mail

Heeft u de Schoolwijzerbrief ontvangen waarin staat dat uw kind is geplaatst op de Sterredans? Graag horen wij per mail aan administratie@sterredans.nl of u wilt gebruikmaken van de plaats.

Algemeen

Compleet overzicht binnen de regio

De VO Gids is voor veel ouders en leerlingen een overzichtelijke eerste kennismaking met de instellingen voor voortgezet onderwijs (VO) in hun regio. Het zoeken naar informatie over VO-scholen in de buurt blijkt in de praktijk niet altijd zo eenvoudig. De VO Gids helpt bij de eerste selectie van scholen die relevant en interessant zijn voor de leerling en zijn of haar ouders, ongeacht de gemeentelijke grenzen, maar wel binnen een maximale reistijd van 40 minuten (met de fiets of het openbaar vervoer). Zie: website VO Gids

Is uw kind geboren tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019? Dan dient uw kind vóór 1 maart 2022 aangemeld te worden bij Schoolwijzer Nijmegen om naar school te kunnen in schooljaar 2022-2023.

Heeft uw kind al een broer of zus op school?

Uw kind heeft alleen garantie dat hij/zij op dezelfde school als zijn/haar broer of zus wordt geplaatst, als:

  • Hij/zij vóór 1 maart 2022 is aangemeld bij Schoolwijzer.
  • Én hij/zij in Nijmegen woont.

Vakanties en vrije dagen