Jenaplanschool De Sterredans

Bieb op School

   Leesplezier en mediawijsheid 


De Sterredans werkt samen met de Bibliotheek op school.

Met de Bieb op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.

De bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.

BiebExperts

Onze Bieb op school wordt ondersteund door een groepje kinderen uit de hogere groepen, die door een medewerker van de Bibliotheek zijn opgeleid tot BiebExpert. Deze kinderen weten hoe het uitlenen en innemen van boeken werkt, en mogen daar zelfstandig mee aan de slag gaan. Er is een schema opgesteld waar precies in staat, wanneer de bieb open is, en wie deze draait. Hierbij is ook een groepje vrijwillige ouders betrokken, en wij zijn heel blij met hun inzet!