Jenaplanschool De Sterredans

Leerlingenzorg

Samenwerkingsverband?

Brede school ondersteuningsteam


In Nijmegen en Heumen kunnen scholen een beroep doen op het brede school ondersteuningsteam (BSOT). Deze teams zien erop toe dat een leerling die hulp nodig heeft, deze hulp zo goed en zo snel mogelijk krijgt.

BSOT

Een BSOT bestaat uit een vaste groep mensen met elk een eigen professie of specialisme. Aan een BSOT nemen deel: de intern begeleider van de eigen school, iemand van de GGD, Bureau Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, een ambulant begeleider, een orthopedagoog van Marant, Tandem, een leerplichtambtenaar en iemand van de politie. Als het nuttig is, kan ook de huisarts aanschuiven of iemand anders die op dat moment belangrijk is. Dat kunnen natuurlijk ook de ouders/verzorgers zijn. Onder leiding van een voorzitter, bekijkt deze groep professionals de situatie van een leerling en brengt advies uit.

De intern begeleider houdt overzicht

Als voor een leerling een beroep wordt gedaan op een BSOT, is het belangrijk dat één iemand het overzicht houdt. Dat is de zorgcoördinator van de eigen school. Hij of zij vraagt namens de school advies, zorgt voor de juiste procedure, en legt zorgvuldig vast wat er voor de leerling in gang gezet wordt. De zorgcoördinator is de ‘spin in het web’.

U krijgt te maken met een BSOT

Het besluit om voor een leerling advies te vragen, kan nooit onverwacht komen. De school zelf heeft dan immers al het nodige gedaan om de leerling te helpen en heeft daarover met u als ouder/verzorger overleg gehad. Als u te maken krijgt met een BSOT, krijgt u te maken met een aantal formele procedures. De leerling moet eerst worden aangemeld bij een BSOT en daarvoor moet u toestemming geven. Ook moet u, samen met de school, een vrij uitgebreid aanmeldingsformulier invullen. Tussen de aanmelding en de daadwerkelijke bespreking kan even tijd zitten. Een BSOT moet zich immers eerst goed kunnen informeren. De procedure lijkt soms wat ambtelijk, maar dat heeft te maken met een zorgvuldige werkwijze en met de privacy waar iedereen recht op heeft.

U staat er nooit alleen voor

De intern begeleider van de eigen school is uw contactpersoon. Hij of zij is degene die u informeert en aan wie u alles kunt vragen. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van het probleem, betrokken worden bij elke stap die wordt gezet en een bijdrage kan leveren aan een oplossing. Daarom houdt de zorgcoördinator steeds contact met u. Zo staat u er nooit alleen voor.

Sterker sociaal werk: SMW

Schoolmaatschappelijk werk


Enkele jaren geleden is er gestart met schoolmaatschappelijk werk (SMW) op de scholen in Nijmegen. Els Beaumont is verbonden aan de Sterredans. Zij is op afspraak op dinsdagochtend aanwezig.

Contact

In overleg met de coördinator leerlingenzorg Renske de Jong, kunt u een gesprek aanvragen met schoolmaatschappelijk werker Els Beaumont.

Links

GGD Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg GGD


De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de groei en ontwikkeling van leerlingen tijdens de schoolperiode. Zij doet dat om eventuele problemen met de gezondheid op tijd op te sporen. Voorafgaand aan een onderzoek voorziet de GGD u schriftelijk van informatie.

Het gaat om:

  • Gezondheidsonderzoek.
  • Spraak- en taalonderzoek.
  • Vaccinaties.
Links