Jenaplanschool De Sterredans

Oudervereniging

Oudervereniging en Ouderraad


De ouders van de Sterredans zijn georganiseerd binnen de Oudervereniging (OV).
Om het bijhouden van een tijdrovende ledenadministratie te voorkomen zijn ouders na het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage lid van de vereniging.

De Ouderraad (OR) vormt het bestuur van de OV.

Zoals geformuleerd in het huishoudelijk reglement, heeft de OR als doel:

  1. De bloei van de school te bevorderen.
  2. Te bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren.
  3. Te bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten.
  4. De belangen van de ouders te behartigen bij de Medezeggenschapsraad (MR), bij de directeur en zo nodig bij het bestuur van de Stichting Sint Josephscholen te Nijmegen.
  5. De samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur en het personeel met betrekking tot het onderwijs en de vorming van de leerlingen te bevorderen.
Contactouderbreed overleg

Activiteiten van de OR omvatten onder meer de organisatie van het contactouderbreed (COB) overleg en, samen met de school, de thema-avonden. Daarnaast heeft de OR een coördinerende rol bij de organisatie van vieringen. De OR streeft ernaar oog en oor van de Oudervereniging te zijn en in te springen op actuele zaken. De OR bestaat uit vijf ouders. Als er meerdere kandidaten zijn worden zij via verkiezingen gekozen.

Contact met de OR verloopt mondeling, of via: ouderraad@sterredans.nl.

Ouderfonds

De Ouderraad beheert het Ouderfonds dat jaarlijks een ouderbijdrage int.

Deze (vrijwillige) bijdrage is bedoeld om activiteiten te bekostigen die niet door de overheid betaald worden, bijvoorbeeld Sinterklaas, kerst, carnaval, het eindfeest en excursies.

Jaarlijks wordt de hoogte van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage vastgesteld.

Contactouders

Per stamgroep worden er in september een aantal contactouders gekozen. Zij verzorgen het contact tussen groep en ouders. De namen van deze ouders worden in de Sterrekrant gepubliceerd.

Een afvaardiging van drie ouders per stamgroep vertegenwoordigt de contactouders bij het contactouderbreed (COB) overleg. Zij vergaderen onder leiding van het bestuur van de Oudervereniging over de gang van zaken op school.

Hulpouders

Alle hulp is welkom. In het begin van het schooljaar wordt u in de stamgroep gevraagd mee te helpen met allerlei activiteiten, zoals: helpen in de groep, bij handvaardigheid,

met computers, om kapotte spullen te repareren (klusjes), keuzecursussen te draaien: van fietsen repareren tot glasblazen of wat dan ook. Of ouders die bij de sportdag willen helpen, enzovoort.

De basisactiviteit Viering neemt in het werkplan van de Sterredans een belangrijke vaste plaats in. De Ouderraad en de schoolleiding coördineren de vieringen maar nodigen andere ouders uit om mee te helpen om een viering nog meer inhoud te geven of te helpen bij de praktische uitvoering van een viering. Hiervoor kunt u zich aanmelden via ouderraad@sterredans.nl.