Jenaplanschool De Sterredans

Ouders

Informatie

Om uw betrokkenheid te vergroten wil de Sterredans u zo volledig mogelijk informeren. De verstrekking van informatie geschiedt schriftelijk en mondeling.

Schriftelijke informatie

  • Schoolgids/Bijlage schoolgids.
  • Sterrenieuws: iedere donderdag verschijnt Sterrenieuws, een nieuwsbrief met de meest actuele informatie uit de stamgroep en van het team/de schoolleiding. Sterrenieuws wordt digitaal gepubliceerd op het ouderportaal.
  • Website: www.sterredans.nl.
  • Ouderportaal: we werken met Schoudercom. Via dit portaal verkrijgen ouders alle benodigde informatie.
Mondelinge informatie

  • Algemene ouderavonden: informatie- en thema-avonden georganiseerd door de Oudervereniging en/of het team.
  • Stamgroepavond aan het begin van het schooljaar. Ouders en team maken kennis met elkaar en worden over de het onderwijs in de stamgroep van hun kind geïnformeerd.