Jenaplanschool De Sterredans

Aanmelden via Schoolwijzer

Procedure


Zodra uw kind 2 jaar en 9 maanden is, mag u het inschrijven bij Schoolwijzer Nijmegen.
Volgt uw kind al onderwijs, maar wilt u van school veranderen, dan moet u hem/haar ook eerst bij Schoolwijzer aanmelden. Meer informatie, zie: procedure Schoolwijzer.

Natuurlijk kunt u zich voorafgaand aan de aanmelding bij Schoolwijzer, bij ons informeren over het onderwijs op onze school. U bent altijd van harte welkom op een van onze oriëntatieochtenden.

Aannamebeleid

In principe zijn alle kinderen welkom. Voor kinderen die speciale zorg behoeven, zoals met een handicap of een andere specifieke behoefte, wordt een speciale procedure doorlopen om er zeker van te zijn dat deze kinderen op De Sterredans die zorg die ze nodig hebben ook kunnen krijgen.
Dit betekent dat de schoolleiding kan besluiten een kind niet op de Sterredans toe te laten als de school de benodigde zorg niet kan bieden.

Zij-instromers

Is uw kind een zij-instromer (een leerling die al op een basisschool is gestart), dan wordt na aanmelding altijd een aanmeldingsprocedure gevolgd alvorens we een kind definitief inschrijven. De intern begeleider van de Sterredans neemt altijd contact op met de intern begeleider van de school waar het kind op dat moment is ingeschreven. Om een goede inschatting te kunnen maken nodigen we kinderen soms ook uit om twee dagdelen te komen meedraaien.