Jenaplanschool De Sterredans

Schoolongevallenverzekering

Verzekering tijdens schooluren en evenementen in schoolverband


Voor leerlingen en personeel is een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd. Met vragen kunt u bij de schoolleiding terecht.